Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Abschrift

Abschrift

mnl. ofschrift, nd. avescrift 

I Kopie
II entspricht abschreiben (II): Ledigungsschrift

unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):