Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Achtundvierzig

Achtundvierzig


I 48 Eidhelfer
  • walreaf ... gif hwá ofsacen wille, do þæt mid eahta and feowertig fulbórenra þegena
    910/1060 Liebermann,AgsG. 392
II 48er Ausschuß
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):