Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Botdingsrecht)

(Botdingsrecht)

nd. bottingsrecht 
wie Botding 
  • wenn das greffting oder boͤttingsrecht geheget wird
    1690 Hackmann 5
  • de mag dat schelden vor mines gh.h. bottingsrecht ... tho Stade
    oJ. Brinckmeier I 408