Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Bürgerfahne

Bürgerfahne


I Abteilung der waffenfähigen Bürgerschaft
II Standarte der Bürgerkompanie