Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Bürgerkumpan

Bürgerkumpan

Geschäfts-, Handelsteilhaber eines Bürgers
  • de genne de borghere kumpane sin
    1371 HanseRez. II 22