Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Deichschöffe)

(Deichschöffe)

Beisitzer der Deichverwaltung und des Deichgerichts
 • dat soe sal men bedrijven met dijcscepenen ende metten waesscoutete
  1282 CoutFrancBruges II 67
 • van ons schepenen van Geervliet sullen drie dijkschepenen wesen, daermen den dijck ende datter toebehoort mede bedryven sal
  1381 Beekman,DijkR. I 461
 • 1387 ChartPierreGand II 103
 • zijn gheordoneert zeker personen bij dinghelanden van de zelven wateringehn, genaemd dijcscepenen, die elc in zine wateringhe tallen tijde als van nooden ... scauwen de dijken ende wijsen die te doene repareren
  1450 CoutOostbourg 534
 • kiesen ende stellen die noodige beleyders der selver dyckagie, als een dijckgrave, dijckschepenen, penninghmeester
  1595 Beekman,DijkR. I 462
 • 1610 Stallaert I 348
 • MnlWB. II 189