Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Deichstatt)

(Deichstatt)

nl. dijckstadt 
Deichgrundfläche
  • dat den dijk met de dijckcavelinge tot op sijne dijkstadt dwars ofte langhs doorgaens verloopen was
    oJ. Beekman,DijkR. I 509