Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Deichwate)

(Deichwate)

Deichdurchbruch, Deichwahl
  • waar't saak dat yemants derdendeel voorsz. dijkwaden ... ende anders eenige last, hinder, schade of kommer op quame, dat soude een ygelyk van hem, dien die dyck gebuerde, selver weder opmaken
    1450 Beekman,DijkR. I 529