Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Denkfrist

Denkfrist

  • so schall de beclagede denckfrist hebben, wadt he andtworden will, beth up den anderen dingedag
    1595 Ekenberger,Eluc. 125