Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Deputatenschau)

(Deputatenschau)

nl.
von Deputierten vorgenommene Schauung
  • zyn de heeren ... gecommitteert, om nevens de heeren watergraaf en heemraden van de deputaten-schouw ... te vorderen, dat de ... artikulen ... in ... effecte gebracht worden
    1659 Beekman,DijkR. I 295