Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Diebput)

(Diebput)

nl. diefput 
unterirdischer Kerker
  • de heere ... en mach eener portere ... in de diefputten ... nyet setten, ..., maer moet deselve gevangene laten setten opte poerterscamere
    1545 Antwerpen/Stallaert I 341
  • MnlWB. II 155