Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Dingseller

Dingseller

eine Art Händler (welche?)
  • koft en dingsellere eder en kopman ... sten, de verstolen is
    14. Jh. Goslar/ArchNSachs. 1841 S. 294