Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Dünenhirteid

Dünenhirteid

  • dat negheen dunherder jaghen en zal in de dunen met andere personen dan met eenen dunherder eed ghedaen hebbende
    oJ. CoutFrancBruges II 110