Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Ferienbuch

Ferienbuch

  • dat iemant op deselve continuatien en ferieboecken sal moghen eenighe acten schrijven
    1751 CoutBruges II 693