Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Freilasse

Freilasse


I Freigelassener
II Bewohner des Vrije van Brugge 
vgl. 3Freie (V)
 • [twist der] portre jeghen vrijlaet of jeghen elken andren afsittende laet
  1318 CoutBruges I 389
 • 1443 CoutBruges I 574
 • zullen in desen payse begrepen zyn alle die ghone die ghehouden hebben de partye van Ghendt, het zij vrijlaten, Bruggelingen oft andere
  1492 CoutGand II 67
 • alle vremde persoonen zijn binnen Brugghe ... arresteerlick ... behalvens de persoonen van geestelick ende vrijlaeten 
  1619 CoutBruges I 76
 • alle de gone, die gheboren worden ten lande van den Vrijen ende appendantsche van dien, bedijeden deur haerlieder gheboorte vrijlaten ofte appendantlaten
  1619 CoutFrancBruges I 40
unter Ausschluss der Schreibform(en):