Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Frommgut)

(Frommgut)

(Erb)gut von Fernerstehenden, nicht von Vater und Mutter stammend
 • indien eeneghe weesen eenich vraem goedt toequame ende verstorve
  1535 CoutSalleYpres I 60 § 70
 • dat het overleden kynt vraemgoet hadde
  1594 CoutFurnes II 330
 • van alle goedinghen, de wesen opghecommen by andere dan bij vader ofte moders doot, ... twelck ghenaemt is vraemgoet 
  1615 CoutBroucburch XIV 5
 • van de zyde van vader ofte moedere overleden, als wesende vraemgoet 
  1619 CoutBerghen XII 20 [und öfter]
 • vraemgoed, goed, dat een kind bezit zonder het geërfd te hebben van zijne ouders
  oJ. MnlWB. IX 1239