Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Gedenknis

Gedenknis


I Gedächtnis
  • die voors. sticken ... waren ... ghewiset te wetten ende ewelike ghedinkenessen 
    1281 Stallaert I 462
  • der menscen memorie ende ghedenkenisse vergaet
    1295 Stallaert I 462
II Jahresrente
  • wilt ... de heere hebben eenige jaerlijcxsche ghedinckenessen, het si van glavien, ... offerpenninghen ofte dierghelijcke, hi moet bespreken, want sulcke saken zijn buyten der natuere van simpelen leene
    1295 Stallaert I 462
unter Ausschluss der Schreibform(en):