Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Gegenlander)

(Gegenlander)

Eigentümer, Nachbar
  • ten platten lande is een ieghelick, 'tsy pachter ofte andere, gehouden teghen sijn tegenlanders ... te stoppen gars teghen gars
    1617 CoutBerghen XV § 3
  • Stallaert II 18