Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Gelaggenosse

Gelaggenosse

Teilnehmer an den Gelagskosten
  • dat zij alle vierscharen met elcanderen tsnoenens ... tsamen eten zullen ... ter welcker maeltijt elc van den collegie ghelachghenoote zijn zal, zo wel de absente als presente
    1546 CoutGand II 255