Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Geleitnis

Geleitnis


I Besitznahme
  • wanneer geleitenis der panden gebeurt, soo compt den scholtus van den ontfanger dobbelen cyns ende eenen ban; item, eenen ban is eenen stuyver; als naer geleytenisse ende by schepenenvonnis iemant affgeboede wordt ende niet en ruympt binnen den behoerlycken tyt, soo valt hy den scholtus in seven schellingen
    1624 Stallaert I 477
II Belehnung
  • den stadthelder met vier leenmannen geven geleytenis ende verleenen die leenen, sowel heerlickheden, hoecheyden als andere leenen
    oJ. CoutLooz I 133
  • hebbende [het convent] nae behoorlycke vier genachtedagen den partye saisyn ende geleytenis verleent; syn oock over menschen memorie geweest in pacifica possessione guedinge ende reliven, partyen des versocht hebbende, te verleenen ... schepenen van W., diewelcke het geleytenisse verleent hebben contrarie des voors. convents aude vrede possessie
    oJ. CoutLooz II 4