Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Gemächtigschaft

Gemächtigschaft

Vollmacht
  • alsoo de behoorlijcke gemachtighschappe der procureurs het principael fundament is van alle rechtelijcke proceduren
    oJ. Stallaert I 482