Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): habteilig

habteilig

wie habteilbar 
  • dat ... huysen bijnnen der stad, die denselven man oft wiwe toebehooren, haefdeylich sijn ten scheydene van den huwelic bedde tuschen den lanxtlevenden ende den erfgenamen
    1507 Meijers,LigurErfr. I 207
  • al eest dat eenich huys, hoff, lant oft sant ... vercocht wordt, mids dathet al haeffdeylighe goeden syn, soe en can oft en mach die nyemant van bloets wegen gecalengieren
    1545 CoutAnvers I 232
  • 1547 Antwerpen/Meijers,LigurErfr. I 214
  • soo wie dat sterft in de prochie van D. ... het en waere bastaerde syn haefdeeligh myns heeren
    16. Jh. CoutAlost 643