Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Habteiligkeit

Habteiligkeit

Sterbfall
  • dit naervolgende is den voet op den welken men gecostumeert heeft t'exploiteren trecht (van) haefdeelicheijt alias mortemain, in't landt van Aelst
    16. Jh. CoutAlost 634
  • soo wel binnen- als buytenpoorters vande voorseyde twee steden syn vry van haefvedeelicheyt, beste hoofden ende dierghelicke servituyten
    1618 CoutAlost 24
  • Stallaert I 546