Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Halmtag

Halmtag

bestimmter Tag der Besitzübertragung, der festucatio 
  • doende de uijtroepinghen ter halle om tselve alsoo verkocht sijnde den laetsten verhoogher ten naesten halmdaghe daerin gheerft ende ghehalmt te worden
    1619 CoutYpres I 44
  • den welcken halmdagh ghedaen wort viermal 's jaers te weten t'elcken eersten maendagh ... naer de hooghtijden van paesschen, sinxen, baefmisse ende kersdagh
    1619 CoutYpres I 96