Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Handelle

Handelle

nicht geeichte Elle
  • dat alle metynghen van ... lynen lakenen ... zullen ghedaen worden by twee ghezworen lakenmeters deser stede, ende dat zo ten stadhuuse ... an eene gheteeckende tafele met tmerck van de stadt, zonder dat die zullen moghen gheschieden mette handelle ofte an ongheteeckende tafelen
    1615 Stallaert I 558