Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hansehof

Hansehof

Gericht der Hanse
  • dat juwe copman ter Sluus eynen hanzehoff van so langen jaeren sall gehadt hebben, dat des neyn mensche anders sall gedenken, ... dar se allerleye schellinge under en ... sullen gescheden ... hebben
    1417 HanseRez. VI 451