Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Hanserei)

(Hanserei)


I Hansebeitrag
 • uno redditu qui vocatur basket stallagio, piscaria, coquinaria et hanseria, qui valent per annum 40 ℔
  oJ. Oxford/Gross,GildMerchant I 195
II Hanseverband
 • tusschen scepenen ... van Ghendt ende ... scepenen der stede van Ypre ... es ghesloten een accord ende hanserie tot abolitie van den rechte van yssue
  1601 CoutGand II 458
 • men vermach ... te procederen bij arreste ... op den persoon ... van vremde ende gedijde gheen hanseria hebbende
  1619 CoutFrancBruges I 44
 • met andere steden ende casselrijen hanserijen maken
  CoutYpres 1619 Rubr. VI § 24
 • sal sorghe draghen dat alle hanserijen ghemaect met de stede ende casselrije van Veurne ... punctuëlick onderhouden sijn
  oJ. Stallaert I 554