Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Hauptbreite)

(Hauptbreite)

Grenze zwischen Deich und anstoßendem Ackerstreifen
  • degene dewelke aarde ofte zooden van nooden heeft om den dijk op te maken, zal de moeten halen in zyn regte hobree, zoowel binnen als buitendijks, ten naasten lande, ten minsten schade
    1698 Beekman,DijkR. I 817
  • Gierke,DeichR. II 50