Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hauptgelande

Hauptgelande

Großbesitzer
  • zullen de zeedicken van de Cauwen en Loonen polders jaerlijcx weder onderhouden worden by particuliere cavelinghen dyckx ... en ten selven fyne zullen de breede en hooftghelande ... kiesen dry persoonen totte officie van dyckgraefschap
    1576 Stallaert I 612