Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Herdgang)

(Herdgang)

Gemeindeweide und die Gesamtheit der dort Auftreibenden
  • onse lieve liede ..., die ten hertganghe van Herlaer toebehoren
    1311 Stallaert I 572
  • wair`t bij alsoe dat onse scutteren van G. ... nijet wel en scutten ... ende aen ons clachtich quamen van den meesten deele van eenigen hertgenge, dat ... die hertgangen ... zelver eenen anderen soelen ... stellen
    1517 OrdonnPaysBas I 565
  • MnlWB. III 396