Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Herrendingtag)

(Herrendingtag)

Jahr-, Herren- oder Vogtgedinge
  • omme de saecken ... tusschen den heere ende partyen sonder confusie, ende oock van alle andere saecken ..., soo onderhout men eenen sekeren dinghdach, den welcken men heet 'sheeren dinghdach 
    1545 CoutGand I 218