Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hüttenadministration

Hüttenadministration

  • bey der bergwerks- und huͤttenadministration 
    1778 NCCPruss. VI 1195
unter Ausschluss der Schreibform(en):