Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hüttenbleck

Hüttenbleck

wie Hüttenstätte 
  • an der wedebinnen eyn swat grazes vppe dem kerkhove, eyn huttenblek, an holte, an weyde, an wegken
    1384 IlsenburgUB. I 218
  • eyn hof in dem dorpe mit dem huttenbleke oppe dem ker[k]houe dar sulves
    1393 BrschwHzgUB. VII 143