Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hufschmied

Hufschmied

der 1Hufschlag (II) besorgt (und auch Pferde kuriert, Kurschmied)
bdv.: Hufschläger
unter Ausschluss der Schreibform(en):