Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Hurtum)

(Hurtum)

Hurerei, Ehebruch
 • moegen orkenschip [nicht] doen ... meeneders of die in hoerdom sitten
  SneekStB. Art. 40
 • enmogen die kinder gen arfenisse untfangen van hoer moeder, die geboren sint in enen openbar pardiell of hoerdom 
  15. Jh. Richth. 326
 • super houdon quod wlgariter dicitur adulteres
  oJ. InvBruges I 237 Anm. 1
 • want een echtschap geschedt wordt, de ghene kynder enhebben, vnd dat nicht geschedt wordt umme ouerspil off vmme hoerdoeme, soe sall elck synn eghen ghuedt weder hebben
  Richth. 305
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):