Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kastellerei

Kastellerei

, f.

nur mit der nl. Endung -rie belegt
wie Kastellanschaft 
 • in boeten van x lib. danof sal hebben die grave over hem v lib. ende over die castelrie xx s. diere te blouwen es iii lib., die port xx s.
  1281 CoutBruges II 242
 • wat zieke die eene meinsche brinct van levende live ter doot, verburt zijne casselrie ende voort staet ter corecxcie vanden heere vanden lande
  14. Jh. CoutBruges I 370
 • 14. Jh. Kausler,Dm. II 21, 149 u. 307
 • oec souden si behouden haer vryhede, costumen, ende vsagien mede, entie verbinde, groet ende cleene, van den casselryen ghemeene, ende sonderlinghe die van Ghend
  14. Jh. Kausler,Dm. II 309
 • die castelrie van der Vaert
  1445 UtrechtRBr. I 360
 • in der casselrie van Ghent ende int gendtsche
  1492 CoutGand II 62
unter Ausschluss der Schreibform(en):