Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kebstochter

Kebstochter

, f.

mit einer 1Kebse gezeugte Tochter 
vgl. Kebskind
  • qwam voer ons H. van V. ende gaef ziener keefschdoechter mit voelboerde ende mit henghenissen E., zienes wives, nyt den meynen guede drie pond gr., ende ware dat zake, dat zien doechter stoerve zonder buerd, zoe zoelen die drie pont gr. wedercoemen up orer beyder naest erfghenamen
    1333 KampenSchActen 211
  • 1337 KampenSchActen 247
  • 1775 Adelung II 1530