Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kebstum

Kebstum

, m. (ae.) u. n. (mnl.)

Zss. oder Ableitung mit Tum (vgl. Henzen,DtWortb.3 (1965) 191f.); hauptsächl. ae. u. mnl. belegt, vgl. aber auch Gallée,Vorstud. 170 (Trier) u. Lexer,TWB.29 105
wie 2Kebse 
 • die guene diese [entführte Frau] ontfinghe ende bant van houwelike met hare dade iof in kevesdome metter ware, word hies bedraghen bi dar goder warede, me soudene bannen c jaer van sinen hovede
  1278 CoutBruges I 228
 • wat giuldebroeder die leeft in kevesdome of in ordome ... of in verwatenesse, in orconscepe van iiij giuldebroeders, he ne sal gheen last hebben noch recht van der giulde, heer hiis hem ghebetert heeft
  1291 Brügge/Stallaert II 47
 • super kesdon quod vulgariter dicitur "fornications"
  Ende 13. Jh. InvBruges I 237 Anm. 1
 • du en sout enghenen kefsdom doen
  13. Jh. MnlWB. III 1411
 • [hi is] in keefsdoeme gheboren
  1330 MnlWB. III 1412
 • um 1367 CoutBruges I 320 Anm.
 • metten cortsten de broederer kennen haer, dat haer moedere dochter was ende over haer bastartsuster ende oec in simplen keefsdomme gewonnen sijnde ...
  1404 Antwerpen/Meijers,LigurErfr. I 154
 • soud men simpel keefsdom die wel ghetrouwt worden moghen, vielt so, achten als kijnderen in overspeel ghewonnen die nimmermeer getrout worden
  1404 Antwerpen/Meijers,LigurErfr. I 155
 • hebbe wiif in keyfsdomme een kint, ende zoe daer naer een ander ghewint in wetteliken huwelike, ende zoe ende haer man ghemeenlike dat kint huwen ende gheven mede cateylen ende aervachtichede, als dat stervet, haer sal deene helt vanden cateylen al ende vander aerven nemen daer te zinen deele
  Mitte 15. Jh. CoutFrancBruges I 491
 • Mitte 15. Jh. CoutFrancBruges I 492
 • perfidi pelicatus ortrywes ciuesdomes 
  oJ. Napier 128
unter Ausschluss der Schreibform(en):