Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Knuwer

Knuwer

, m.

von Kneif "Messer"?
wohl 1Büttel oä.
  • wordt de amptman ... gehouden te seyndene de cnuvers oft gezworen bewaerders van den goeden ten huyse oft wooninghen van den debiteur
    1545 CoutAnvers I 186
  • de cnuyvers des amptmans zyn alleene ghequalificeert om de geinventarieerde goeden von de gecondemneerde in civile saecken te bewaeren
    1582 CoutAnvers II 14
unter Ausschluss der Schreibform(en):