Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Konfiskatierecht

Konfiskatierecht

, n.

nur nl. bezeugt
Recht des Landesherrn auf Einzug des Vermögens eines zum Tode Verurteilten
  • daar deze bloedverwanten hun recht op de nalatenschop ontleenen aan de liberaliteit van den souverein (wien eigenlijk de goederen krachtens confiscatierecht toekomen) en niet aan den ter dood veroordeelde, zijn zij voor de schulden van laatstgenoemde slechts aansprakelijk
    1587 PractHofHoll. 48