Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): kornen

kornen

, v.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
nur im nl. Deichrecht belegt, aus mnl. coren (nhd. küren) weitergebildet oder (vgl. NlWB. VII 5654) von mnl. korn(e) abgeleitet

I mit Strafe belegen
 • die schouwe vanden tuynenn salmen holden op sanct Martens auent inden winter. ende die boeten off sy gecornet worden, doen x stuyuer brabantz
  1308 Pufendorf IV app. 419
 • meer wes ongemaeket is, dat mach die dyckgr. mit den heemraed anderwarff cornen, indien dattet dan ongemaeket is die corne twee vleemschen
  1483 Beekman,DijkR. II 946
 • 1485 OYStR. II 5 S. 25
 • 1485 Pufendorf IV app. 424
 • wert saecke, dat daer enich vercken off schape ofte ganse in den saede off weijde gevonden worden, elck vercken ende elck schaep salmen cornen op een olden vlemeschen
  um 1585 OYStR. III 8 S. 8
II einer Verordnung unterwerfen, anordnen
 • wat dicke die ghekornet sijnnd ende niet gemaect en wordenn ter wederschouwe dair sall die broeke van wesenn 1/2 heren pont
  1475 OYStR. II 4 S. 10
 • 1494 Pufendorf IV app. 434
 • in val niemand en erschijndt die het bijster einde dijx ... erkend, so sal de dijkgreve de viertijne verschrijven, op het bovenste einde, 't welk eerstmaal gekornt is, om op een peremptoiren tijd, op al sulken bijster te erschijnen ende uijt te maken de naaste sevenz
  1676 OYStR. II 2 S. 9
 • voorts zullen alle heime-raden in handen des dyk-graafs zweren, dat zy opregt zullen schouwen en kornen 
  1730 Beekman,DijkR. II 967
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):