Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 2Kose

2Kose

, f. u. m.

mnl. keuse, nl. keus; zu kiesen (vgl. an. kos- "ausgewählt")

I Wahl
 • dat men in de stat van Roome niet gedoen en mach pueren, geheelen ende willigen of bequamen cose [d. Papstes]
  um 1400 MnlWB. III 1963
 • om te doen den coze van den nieuwen scepenen ende rade
  um 1470 MnlWB. III 1963
 • keuse, koose electio
  1632 Kilian
II der Gewählte
 • alsoe bleef die stat ... omtrint drie weken ... sonder scepenen van hertoghe J., uten cosen die hem die goede manne over hadden ghesonden te makene
  1440 Willems,Brab. III 378
 • uten cose die hem ... die scepenen hadden over ghesonden, vii scepenen te makene
  1440 Willems,Brab. III 380
III Recht des Auswählens, Wahlmöglichkeit
 • oick heeft de joncxte koese van zijnen leene tontfaene van zijnen heere of van zijnen bruedere
  um 1300? CoutDiv. 16
 • daer leene versterven van vader ende van moeder, ende daer sonen bliven, daer sal doutste cose hebben van den leene, ende de jonxte sal dander daer na hebben
  um 1300? CoutDiv. 16
 • enen brief ... van der peise mede, daer men den heeren ... met cose gaf in den pays te bliven, ocht buten te bliven
  1432 Willems,Brab. II 362
 • 1484 MnlWB. III 1963
unter Ausschluss der Schreibform(en):