Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Krückgalgen

Krückgalgen

, f.

nur nl. belegt
T-förmiger Galgen (III) 
  • de someghe harmen ende bieenen afghehouwen ende up hoeghe cricgalghen gehanghe
    15. Jh. Kronyk van Vlaenderen II (Gent 1840) 72
  • om onthalst en gevierendeelt te worden, 't hooft op een' staak geplant, d'andre stukken aan krikgalghen gehangen
    1703 P.C. Hooft, Nederlandsche Historien ... II (Amsterdam ua. 41703) 868