Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kürbruder

Kürbruder

, m.

nur nl., zu 1Kür (B I) 

I (Mit-)Bürger (mlat. corafrater 1240 CoutFurnes III 40)
 • dat negheyn clerk noch knape, de denende es in herberghen van den copluden ..., neghene mangelinge noch gheselscap hebben sal met yenighen curbroder van P., dat schedelic si den copluden
  1347 LübUB. II 815
 • 1422 CoutFrancBruges II 224
 • bourgois ou autrement appelle cuerbroedere 
  1445 CoutEecloo 524
 • 1502 CoutFurnes II 421
 • cuerbroeders ofte andre jnzetenen vanden lande van V.
  1561 CoutFurnes II 422
 • de keurbroeders ende susters der voornomde stede
  nach 1611 CoutPetVilles II 74
 • de kuerbroeders wonende up de voorseyde kuere en zullen nyet moghen onder andere heerlicheden schepenen ghemaect worden
  1612 CoutVieuxBGandEncl. 87
 • men houdt voor keurbroeders ende keursusters alle inboorlinghen
  1617 CoutBerghen Rubr. V § 1
 • soo oock elck persoon keur-broeder bedydt, komende woonen binnen de voornoemde stede ende ambachte, met syn fixe residentie
  1619 CoutAssenede 7
 • 1620 CoutPoperinge 182
II Zunftgenosse
 • vort dat gheen cuerbroeder van der vorseider cuere enighe lakenen sal copen no doen copen omme vort te vercopene binne der vorseider cuere zonder alleene smaendaeghs in elke woeke
  1347 HansUB. III 58
unter Ausschluss der Schreibform(en):