Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kürgedinge

Kürgedinge

, n.

nur nl. belegt
Gerichtssitzung
  • Ende 16. Jh. CoutFurnes II 396
  • 1615 CoutFurnes II 18
  • men is in costume van allen ouden tyden, te houden twaelf keurgedyngen in elck jaer, te weten: altyts op den eersten donderdagh van elcker maent ... welcke keurgedyngen bekondicht worden by den bailliu sondaeghs te voren ten hallegeboden ... ten welcken keurgedynge men recht ende wet doet van alderhande schulden, coopmanschappen, contracten, huyshuere, landtspacht, verloop van renten ende andere civile saken, soo reele als personele
    1620 CoutPoperinge 246
  • en sullen gheene wethauders vermoghen absent te blijven van het keurghedinghe 
    1684 Stallaert I 465