Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kürmonat

Kürmonat

, f. u. m.

Amtszeit eines Kürmeisters (II 1) 
  • 1380 CDNeerland. II 2, 1 S. 77
  • dat de koermoysters vanden vechtkoeren binnen eenre maent na dien daghe, dat hoer koermaent omme ghecomen is, overgheven zullen bescreven al der gheenre name, die ghevochten hebben, die inden toern boert telegghen
    1384 UtrechtRBr. I 193
  • 1411 BijdrHistGen. 9 (1886) 66