Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kundeltag

Kundeltag

, m.

Tag des Heiratsaufgebots in der Kirche
  • 1421 BelgMus. 2 (1838) 162
  • van den kondel daghen en sal die persoen [Pfarrer] niet hebben, alsoe verre als die brudegom die kondel dage selve bewaert den persoen te dencken te geven, op elcken kondeldach; mer of die brudegom begert aen den persoen, dat hi sijn kondeldage bewaere ende besorge, soe sal die persoen hebben voer sinen arbeit enen halven ouden groten
    1421 BelgMus. 2 (1838) 163f.