Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kustnosse

Kustnosse

, m.

nur mnl.
wie Kustfreund 
  • P. ende zijn custenote, van dat zy quade eede deden, daer zy of ghewroeghet waren in die zend
    1342? MnlWB. III 2231