Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kustungbrief

Kustungbrief

, m.

schriftliche Vereinbarung über die ratenweise Zahlung eines Kaufpreises für eine Liegenschaft (vgl. NlWB. VIII 621, ebd. weitere Komposita des 18. Jh.)
 • 1550/70 PractHofHoll. 144
 • dat ... alle koopers ende verkoopers van huysen, landen, ofte erven ... sullen ghehouden wesen elckanderen te passeeren brieve van kennisse, onder schepenen zegele, te weten, den kooper een kustingh-brief, ende de verkooper quitantie
  1561 NlWB. VIII 1 Sp. 621
 • op den kustingbrief een arrest lag
  1565 LeidenKenningboek 130
 • 1570 LeidenKenningboek 193
 • 1594 Amsterdam(Nordk.) 532
 • de betalinge kan bedongen werden niet alleen ghereed, maer oock by tijden ende deelen, t' welck by ons genoemt werd kusting-penninghen, ende de brieven daer van gemaeckt kusting-brieven 
  um 1620 Groot,Inleid.(1952) 241
 • 1671 GrPlacB. III 493a.
unter Ausschluss der Schreibform(en):