Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 3Lände

3Lände

, m.

benachbarter Grundstückseigentümer, Gelande (I 3) 
 • alse twee mannen twisten om anevanc van lande, soe mogen seven man, die naeste lenden syn, dat erve gheven
  1310 Mieris II 90
 • 1357/97 MnlWB. VI 365
 • wie den anderen schade doet int koorn off int gras, die zalt hem verbeteren by de naeste lenden die onse poorters zijn, by haaren eede, op een boete van drie pont
  1460 WestfriesStR. II 369
 • zoo wie lant, erven oft huysen aenspreeckt, dat zullen zeven de naeste landen tuygen, oft diegene die dat lant ofte huys toebehoort, en zoo mede dijk van dijk
  1558 Beekman,DijkR. II 1083
 • oeck als twie mensken elckander scaed doen, so sullen die lenden dat sceiden voer scepenen
  16. Jh. WestfriesStR. II 265
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):